Δ. Συμβούλιο Ε.Ε.Μ.

Posted in Δ. Συμβούλιο Ε.Ε.Μ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Θόδωρος Αντωνίου, Πρόεδρος Ιάκωβος Κονιτόπουλος, Γενικός Γραμματέας / Yπεύθυνος γενικού προγραμματισμού της Ε.Ε.Μ. Ιωσήφ Παπαδάτος, Α΄ Αντιπρόεδρος Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, Β΄Αντιπρόεδρος / Yπεύθυνος διεθνών σχέσεων της Ε.Ε.Μ. Φανή Κοσώνα, Ειδική Γραμματέας Μαρία Χριστίνα Κριθαρά, Yπεύθυνη εντύπων...

Read More