ΤΑΧΥΔΡOΜΙΚΗ ΑΠOΣΤOΛΗ

Αγαπητοί φίλοι, συνδρομητές και μέλη της ΕΕΜ

Όσοι φίλοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν τεύχη,
μπορούν να στείλουν ταχυδρομική επιταγή:

Ένωση Ελλήνων Μουσουργών στη διεύθυνση:
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Τ.Κ. 115 21, τηλ.: 210 7256607

ή με κατάθεση στους ακόλουθους λογαριασμούς:

Alphabank
111002002002919
GR29 0140 1110 1110 0200 2002 919
BIC: CRBAGRAA

Εθνική Τράπεζα
14648019462
GR75 0110 1460 0000 1464 8019 462
BIC: ETHNGRAA

Κόστος αποστολής για 6 τεύχη (1 χρόνος)
• 20 ευρώ αποστολές εντός Ελλάδας
• 40 ¢ευρώ για χώρες της Ευρώπης
• 60 ÂÚευρώ για ΗΠΑ, Καναδά
• 100 ευρώ για συνδρομές Οργανισμών & Ν.Π.Δ.Δ.
(6 τεύχη σε 2 ή 3 αντίτυπα έκαστο)

Επίσης πληροφορίες:
Μαρία – Χριστίνα Κριθαρά:
krithara@polytonon.gr
και Κωνσταντίνος Φλεριανός:
flerianos@polytonon.gr